Rul målsætningen om 0% skoleudsættelser tilbage

Rul skoleudsættelserne tilbage i Skive kommune

Liberal Alliance går ind for mere frihed og mindre bureaukrati. Mere frihed til den enkelte borger, og fokus på individet – Herunder også på det enkelte barn. Mindre bureaukrati og færre af de ”kolde hænder” – Således at der er råd til den borgernære velfærd, og de ”varme hænder”.

Vi har derfor valgt at gå til kommunalvalg i Skive kommune på, blandt andet, at rulle målsætningen om 0% skoleudsættelser tilbage, samt på at undgå, at der indføres tidligere børnehavestart for de allermindste børn.

I Skive Kommunes budget for 2016, blev det i byrådet vedtaget, at man i 2017 ville halvere antallet af børn, som kunne få lov til at benytte sig af skoleudsættelse, og dermed starte ét år senere i skole.

Fra året efter igen, altså i skoleåret 2018/2019, er målsætningen fra byrådet, at der slet ingen skoleudsættelser skal være.
Dette er besluttet af et samlet Skive Byråd, i forbindelse med budgetlægningen for 2017. Målet er i 2017 at spare 130.000 kroner, og herefter at spare 260.000 kroner om året.


Som det er i dag, starter de fleste børn i 0. klasse det samme år, som de fylder 6 år. Som en del af sparekataloget lå altså forslaget om, at man kunne ændre målsætningen for 2017 til halvt så mange skoleudsættelser, og fra 2018 til 0% skoleudsættelser i Skive Kommune.

Liberal Alliance mener STADIGVÆK det samme, som vi gjorde tilbage i 2016; STOP målsætningen om 0% børn i udskudt skolestart – Det er IKKE systemet som ved bedst, men derimod forældre og pædagoger i fælleskab, fordi de hver dag er tæt på det enkelte barn. Det skal også nævnes, at samtlige skoler og børnehaver i høringsrunden optil, frarådede at vedføre spareforslaget, på nær én enkelt skole som har løbende optag. Det er min klare opfattelse, at fagpersonerne på området ikke er blevet hørt.

Vi skal have fokus drejet væk fra kassetænkningen, og tilbage på individet! Hvis LA opnår stemmer nok til at blive repræsenteret i byrådet, er det netop dér vores fokus vil ligge.

Der er helt konkret tale om et estimeret antal, på 20-40 børn om året, som af forskellige årsager har behov for at udskyde skolestarten med et år. Det kan f.eks. være børn som har diagnoser, er født for tidligt, eller børn som bare er født meget sent på året, og derfor ikke er helt klar til at starte i skole netop det år de fylder 6 år.

Overordnet ser jeg tre aspekter:

1: Når man som skatteborger betaler sin kommuneskat, så bør man også kunne regne med, at den mest basale kernevelfærd bliver opfyldt. Og som folkevalgt politiker i Skive Byråd, kan man simpelthen ikke være andet bekendt, end at dele denne opfattelse. Hvad er vigtigere end at prioritere vores børn, som er vores fælles fremtid?

2: Børn som starter for tidligt i skole, oplever et enormt nederlag ved at skulle gå en klasse om, eller eventuelt skulle tilknyttes særlig specialundervisning senere hen. Der er absolut ingen grund til at ødelægge skolestarten for disse børn, blot for at spare nogle småpenge i det store regneark. Erfaringer viser, at et sådant tidligt nederlag kan følge barnet helt op i voksenlivet.

3: Vi kan se allerede nu, at der faktisk IKKE er sparet noget, ved at fjerne muligheden for skoleudsættelser; Alene i 2017 blev der angiveligt afholdt omkring 40 møder med forældre, pædagoger, PPR, ergoterapeuter,  samt ledere for institutionerne og skoleledere. Dermed kan vi hurtigt komme frem til konklusionen, at der indtil videre ikke er sparet én eneste krone i det store regneark. Desuden kommer der oveni; Prisen på specialundervisning, ekstralærere, m.v., til de børn, som startede for tidligt.

Man skulle næsten tro, at embedsmændene i forvaltningen på nuværende tidspunkt var kommet på bedre tanker i forbindelse med det store regneark, men det lader desværre ikke til det, eftersom der igen og igen bliver fremsat yderligere spareforslag – Også på de allermindste;
Nemlig de børn, som går i vuggestue eller i dagpleje, og som skal starte i børnehave. Det var igen med i sparekataloget for budget 2018, hvor forvaltningen – igen – foreslog at fremskyde opstarten, så børn ville skulle starte i børnehave allerede i den måned de fyldte 2 år og 10 måneder. Heldigvis blev det ikke vedtaget i byrådet denne gang.

Når du går til valg d. 21. Nov. 2017 – Så sæt dit X Ved Liste I – Med Liberal Alliance i byrådet, vil der blive kæmpet med næb og klør for at rulle målsætningen tilbage om 0% skoleudsættelser, samt for at undgå at der indføres tidligere børnehavestart for de allermindste børn.

Vi har brug for at få værdi for vores skattekroner, og der ligger altså rigtigt meget værdi både i vores skolevæsen, og i den opvækst som vi tilbyder vores børn – Og vi har på sigt heller ikke råd til, at lade være!

De bedste hilsner,
Jannie Leth Christensen
Kandidat til KV17, for Liberal Alliance
Skolevej 3

7840 Højslev

Konkurrenceudsættelse – En vej til vækst

Hvert år kommer Dansk Industri med en rapport omkring konkurrenceudsættelse. Skive er i år gået 3 pladser tilbage, og lander nu som nummer 95, ud af de 98 kommuner der konkurrenceudsætter mest. Helt præcist konkurrenceudsættes under halvdelen af de egnede opgaver. Det er ikke godt nok!


En høj grad af konkurrenceudsættelse vil alt andet lige give et klart billede af, om kommunen betaler for meget for en given service eller om der kan opnås mere kvalitet for de samme skattekroner. Jeg er, som Liberal Alliances spidskandidat i Skive, ikke fortaler for at en offentlig service skal være bestemmes til at være kun kommunal, eller kun være privat. Jeg vil dog til enhver tid have mest muligt for vores skattekroner – Både hvad angår service for borgerne, og hvad angår økonomi. Man kan som folkevalgt ikke være andet bekendt.

Jeg anbefaler derfor:

 1. Kortlæg de gevinster, som kommunen allerede har opnået, og arbejd videre ud fra erfaringerne. I Skives budget nævnes mulige effektiviseringsgevinster på øget udbud af asfalt. Den besparelse skal da indfries til fulde fra dag ét, frem for at budgettere med en senere besparelse!

 2. Indfør en fast årlig drøftelse i kommunalbestyrelsen, omkring mulighederne for at skabe mere konkurrence om kommunens opgaver.

 3. Lav en flerårig udbudsstrategi, der kombinerer klare målsætninger for konkurrenceudsættelse, og med en oversigt over kommende udbud.

Jeg har et ønske om, at man i langt højere grad lægger fokus på kvalitet i udbuddene, at man laver kontrakter der tager højde for konkurser, og ikke som i dag hvor udelukkende prisen er styrende, og derfor medfører urealistiske underbud og dermed konkurser. Vores Ældreminister Thyra Frank har lige fremsat et lovforslag, som medvirker til at sikre en forhindring af netop konkurser på ældreområdet.

Skattekronerne er borgernes penge, det er ikke kommunens, og det er ikke statens. Det er de penge du og jeg lægger i en stor bunke, og i fællesskab bliver enige om, at anvende bedst muligt. Når kommunen skriver at noget er “gratis”, så betaler du i virkeligheden selv.

De penge der bliver sparet på konkurrenceudsættelse, vil jeg bla. bruge på flere lærere, flere børnehavepædagoger og ikke mindst på at få bragt sygefraværet effektivt ned i ældreplejen!

Hvis du som læser er uenig, så tager jeg gerne imod andre løsningsforslag end at stoppe besparelserne vi ser på kernevelfærden, samt andre løsningsforslag til en mere effektiv måde at skabe tilflytning på, end ved at satse på vores børn og unge.

 

Tak for din tid og god dag.

De bedste hilsner

Rune Leth Svenninggaard

Spidskandidat for Liberal Alliance Skive
Skolevej 3

7840 Højslev

Nyt slogan til Skive Kommune?

Onsdag d. 11. Oktober deltog jeg i mit første debatmøde, som kandidat for Liberal Alliance til KV17. Der var inviteret 10 politiske kandidater, og emnet for aftenens debat var ”Kultur”. Det var et imponerende flot og veltilrettelagt arrangement, som blev afholdt i Skive Theater, med flere gode og underholdende indslag undervejs, lige fra Cirkus-Skolens børn, til dygtige unge musikere fra vores egn.

Et af spørgsmålene i debatten lød: ”Hvordan kan man via branding og markedsføringen af kommunen differentiere sig ved hjælp af kulturen?”


Der kan så vidt jeg ved, ikke helt konkret måles på, om den markedsføring Skive Kommune laver, giver flere tilflyttere – For når vi taler om bosætning, branding eller øget turisme, hvordan isolerer man så kultur- og fritidsområdets betydning fra andre faktorer, såsom kommunens gode skoler, generelle konjunkturer eller godt/dårligt sommervejr?


Mit bud er derfor, at den bedste markedsføring kommer indefra – Fra borgerne selv. Vi skal selv tro på det, og vi skal kende til alle de gode frivillige tilbud som findes i vores dejlige kommune. Derfor mener jeg også, at Skive Kommune hellere bør bruge ressourcerne på at markedsføre arrangementer og aktiviteter rundt til vores egne borgere.

Vi var til Børnekulturnat i sidste uge. Det er et fantastisk arrangement, hvor man virkelig mærker den fælles indsats. Hvor foreninger og frivillige går sammen, om at skabe en kulturel oplevelse for både børn og forældre. En begivenhed, som gør mig stolt af at bo i Skive Kommune.

Når vi husker at påskønne og tale godt om sådanne begivenheder, så kommer markedsføringen af vores kommune indefra – Fra græsrødderne. Kommunen skal blot være med til at skabe rammerne, for det skal være kulturen ude i vores foreninger og fritidstilbud, som skaber fundamentet.

Kunst, kultur og fritidstilbud skal helst være bæredygtigt. De, som ønsker kulturen, må også hovedsagligt skabe og finansiere den. Det giver ejerskab, og ejerskab er vigtigt i vores forenings- og kulturliv. Derfor mener vi i LA også, at en skattelettelse i bunden kan ses som en god mulighed for borgerne, til selv at vælge om deres egne penge skal gå til en biografbillet, en tur på museum, eller til et kontingent i den lokale kunstforening.

Vi vil gerne have flere tilflyttere til Skive Kommune; JA. Men folk flytter til kommunen, hvis den har gode børnehaver, gode skoler og masser af frivillige fællesskaber. Og det skal tilflyttere nok selv finde selv ud af.


Et andet spørgsmål til debatten var: ”Hvordan kan man benytte sig af kulturen til at fremme forståelsen for brandet RENT LIV iblandt borgerne?”

Jeg mener at ”RENT LIV” bør erstattes af et budskab eller slogan, som man ikke behøver at markedsføre, for at vide hvad det står for – F.eks. som jeg nævnte under aftenens debat; ”Skive – Musikkens by”. Det kunne også være ”Energibyen Skive”, eller et helt tredje slogan, som folk forbinder med det vi er gode til, netop i Skive Kommune.

I Billund har de f.eks. valgt sloganet ”Børnenes By” – Selvfølgelig pga. LEGO. Helt grundlæggende, så synes jeg enten man skal have et slogan med konkret indhold der symboliserer hvad vi kan i Skive, eller også skal man helt droppe at have et slogan. Ingen ved, hvad ”RENT LIV” det står for, og det er da fjollet at pøse penge i at formidle et budskab udenfor kommunegrænsen, som vi ikke engang selv kan tilslutte os.

Tak for en rigtig god aften!

De bedste hilsner,

Jannie Leth Christensen
Kandidat til Skive kommunalvalg 2017, For Liberal Alliance
Skolevej 3, 7840 Højslev.

No bullshit politik

Inspireret af en Peter på Faceboook, som stemmer blankt hver gang han skal stemme, kommer her et indlæg om, hvorfor vi skal have “mindre bullshit” og mere konkret handling, så vi kan få Peter til at tage stilling.

Vi vil i Skive kommune have verdens bedste folkeskole, verdens bedste børneinstitutioner, verdens bedste ældrepleje, verdensklasse vejnet, og offentlig transport der henter og bringer der hvor du er.

Hvis den vision skal gå i opfyldelse, er vi nødt til at vælge noget fra, og gøre noget anderledes. Vi skal stoppe med “bullshit-politik” – Altså den slags politik, hvor politikere sælger idéer som slet ikke er gennemtænkte, og derfor er ukonkrete og ofte urealiserbare. Jeg tror ikke på, at tilflytning kommer pga. store nye bygningsværker, iværksætter-tilbud til nystartede, eller kampagner om “RENT LIV”, som ingen rigtig ved hvad er. Der er vist ikke mere rent i Skive, end der er i Thisted, Holstebro eller Viborg?

Hvis vi vil overbevise andre om at flytte til Skive, skal vi overbevise os selv først. Hvis du dagligt handler i nabokommunen, hvis du ikke har besøgt Fur endnu, eller gået en tur ud midt i Limfjorden på Lundø’s spids, hvordan skal du og jeg så overbevise andre om, at de bør prøve at gøre det samme? Vi er nødt til at fortælle vidt og bredt, at Skive er en dejlig kommune at bo i. For at vi alle kan nå til den selvopfattelse, kræver det dog, at der også er styr på kernevelfærden.

Derfor vil vi i Liberal Alliance Skive, med mig i spidsen, foreslå følgende 10 punkter:

 • Konkurrenceudsættelse af hele teknisk forvaltning – De penge som findes i optimerende besparelser, skal gå til folkeskolen med ambitionen om, at have landets bedste skoler, og dermed satse på vores børn som er vores fremtid.
 • Støtten til Sport sættes ned med 300 kr. per borger, til Viborg niveau (14 millioner i alt) – Overfør alle pengene til børnehaverne, så de kan øge bemandingen.
 • Erhverv og turisme skal fremadrettet bruge energien på helt konkrete, målbare tiltag som er rettet indad, således at vi genopbygger vores image.
 • Drop puljeordninger, og lad pengene gå direkte til opfyldelse af de gode idéer og initiativer, som opstod ifm. bytinget – Borgerne er selv eksperterne i vores kommune.
 • Sænk anlægsudgifterne, og giv plads til en skattelettelse på 0,5%. I 2018 “koster” det kommunen 8,9 millioner og i 2022 forventet 35,6 millioner. Ja, skattelettelser er også velfærd. i 2018 bruger Skive over 90 millioner kr. på anlæg.
 • Nedsæt et afbureaukratiserings udvalg i kommunen, med LA i spidsen – Med det formål at fjerne bureaukratiske opgaver, som ikke forbedrer kerneopgaven. En fjernelse af de virksomhedsplaner som udarbejdes af hver institution hvert år, vil være en god start.
 • Giv den fulde ledelsesret tilbage til skolelederne – Når de i dag må ansætte folk, så skal de også have retten til at opsige.
 • Giv skolelederne mulighed for, økonomisk at have et specialtilbud på skolens grund. Det giver en god kobling for elever med milde grader af autisme, ADHD, mv., at være en del af en klasse og andre gange være sig selv. Altså en kombi-inklusion.
 • Lav gennemarbejdede lokalplaner i samarbejde med virksomheder og borgere – Lokalplaner med visioner og helhedsorientering. 
 • Nedbring antallet af ledere og administrativt ansatte med 2 personer pr. 1000 indbyggere, (samme niveau som Favrskov Kommune), og lad pengene gå til bedre og mere værdig ældrepleje.