Alle løfterne: Vi holder øje med jer!


LA Skive fik desværre ikke en plads i Skive byråd, som vi havde håbet på. Dog er vi utroligt glade og taknemmelige for alle de personlige stemmer, som vi begge to fik. Derudover, så bliver det en spændende tid vi går i møde – Et stort tillykke til alle de 27 nyvalgte medlemmer af det nye byråd!

Der er desværre stadigvæk alt for meget bureaukrati i Skive Kommune, og pengene bliver prioriteret på tant og fjas. To dugfriske eksempler er:

 • Politi-k Skolen, som er en kommunalt finansieret rehabilitering, af kandidater som ikke blev valgt ind i byrådet (betalt af skatteborgerne)
 • Boblberg.dk som er en kommunalt finansieret dating-service (betalt af skatteborgerne)

Penge er faktisk det eneste der IKKE mangler i kommunekassen. De knapt 3 mia. bliver bare prioriteret forkert! Vi tror selvfølgelig på, at samtlige partier holder hvad de har lovet i debatterne under valgkampen – Bl.a.:

 • Vi skal have en markant højere prioritering af dagpleje, børnehave og folkeskole – Med højere normeringer
 • 0% skoleudsættelser skal rulles tilbage
 • Friheden skal tilbage til kommunens ansatte
 • “Mere handling, mindre snak”
 • Synlige resultater omkring Å-forløbet i Skive by
 • En værdig ældrepleje med mindre bureaukrati og mere trivsel hos personalet
 • Brug af udfordringsretten overfor staten
 • Et politisk benarbejde rettet mod Christiansborg, så vi kan få fokus på infrastrukturen, herunder hovedvej 34 og en mulig Hærvejsmotorvej
 • En hurtig plan for slagterigrunden, med tilhørende borgerinddragelse

Både Jannie og jeg er klar til at stille op igen til KV21, og vi vil de næste 4 år kæmpe for at ovenstående løfter bliver overholdt, ligeledes vil vi følge de folkevalgtes beslutninger tæt de kommende år.

Skulle du være blevet inspireret til at blive medlem af Liberal Alliance, eller måske endda stille op for os til kommunalvalget om 4 år? Du er i så fald meget velkommen til at kontakte os på [email protected], eller finde os på Facebook. Vi er friske, vi er nytænkende, og vi tror på, at vi sammen kan ændre Skive Kommune til det bedre; En kommune med fokus på den borgernære kernevelfærd, hvor ældre og udsatte får den nødvendige hjælp. Hvor der er råd til at satse på vores børn, og hvor der er færre administrativt ansatte og færre offentlige prestige-projekter. Hvor der er mere frihed, og mindre kassetænkning og bureaukrati.

Vi sidder “på bænken” de næste 4 år, og holder øje med at ovenstående løfter bliver ført ud i livet!

De bedste politiske hilsner fra

Jannie Leth Christensen og Rune Leth Svenninggaard

Tidl. KV17-kandidater, og medlemmer af LA Skive´s bestyrelse
Skolevej 3
7840 Højslev.

Nedbringelse af sygefravær hos plejepersonalet

Det er enormt vigtigt for Liberal Alliance, at plejepersonalet i Skive har et godt og sundt arbejdsmiljø, og at de er glade for deres arbejde – For glæde, det smitter.

Det gennemsnitlige sygefravær i kommunerne var i 2016 på 12,2 arbejdsdage – på landsplan. I Skive kommune er sygefraværet blandt SOSU´er på 15,9 arbejdsdage om året. Der er store gevinster at hente ved at nedbringe sygefraværet. Både for den enkelte kommune, men også fordi det vil hæve kvalitetsniveauet af den service, som kommunen tilbyder borgerne.

Mange SOSU´er løber i dag så stærkt, at de nogle gange ikke har tid til at gå på toilettet. Madpakken bliver ofte spist på cyklen ind imellem besøgene. Denne form for arbejdsmiljø kan selvfølgelig ikke undgå også at gå ud over den pleje, som borgerne modtager. Når SOSU´erne ikke føler at de får deres faglighed med, når de er ude hos borgerne, er det klart at servicen overfor borgerne også bliver forringet.

En del af løsningen på det høje sygefravær er bedre ledelse, mere frihed i opgaveløsningen, og mere tillid til fagpersonalet generelt.

Samtidig går vi ind for det frie valg – Hvad enten det gælder mad, eller valg af hjemmehjælp. Derfor er vi glade for, at vores regering med Thyra Frank i spidsen, er kommet med et udspil som skal modvirke konkurser i hjemmeplejen. Det frie valg er vigtigt, og gælder naturligvisogså plejepersonalet.

Liberal Alliance er klar til at trække i arbejdstøjet, for at få mindre bureaukrati og færreadministrativt ansatte, til fordel for flere varme hænder og bedre forhold for vores hårdt prøvede plejepersonale.

Bedste hilsner,

Jannie Leth Christensen

Kandidat til KV17 for Liberal Alliance

Skolevej 3

7840 Højslev.

Sænk kommuneskatten

I Liberal Alliance synes vi, at borgerne i Skive Kommune skal have lov til at beholde lidt flere af deres egne penge. Så kan man helt selv vælge, hvad man ønsker at bruge pengene på; Om det er en lidt længere ferie, en ekstra tur i biografen, restaurant, m.v. Privat velfærd er nemlig også velfærd!

Økonomi- og Indenrigsministeriet har med økonomiaftalen for 2018 aftalt med KL, at oprette en pulje på 450 mio. kr., hvor kommunerne kan søge om penge til at lette kommuneskatten.

Der er med puljen sørget for, at kommunerne blot skal stå for 25% finansiering af skattelettelsen det første år, hvorefter puljen gradvist udfases over fire år. Dermed er rammerne skabt for, at vi kan indfase en sænkelse af kommuneskatten.

Helt konkret foreslår vi, at man sænker kommuneskatten i Skive med 0,5 procentpoint. Det vil give en helt almindelig LO-familie med 2 børn, mere end 2300 kr. mere i hænderne hvert år. Penge som de kan bruge, nøjagtigt som de selv finder det bedst.

I Skive kommune har vi en stor kassebeholdning. Det er ikke negativt at vi sørger for at have penge til at afbetale på vores gæld – Men opsparingen skal ikke blive så stor, som den er i dag.

Giv nu pengene tilbage til borgerne – Der har de det bedst. Serviceloftet er vi oppe at ramme, så vi kan alligevel ikke bruge disse penge på mere kernevelfærd – Den skal komme med omprioritering og afbureaukratisering.

Med venlig hilsen,

Jannie Leth Christensen

Kandidat til KV17 for Liberal Alliance

Skolevej 3

7840 Højslev.

Skive Kommune som frikommune?

Som I kunne læse i mit læserbrev mandag, så betyder afbureaukratisering og regelforenkling meget for os i Liberal Alliance. Vi skal væk fra, at en stor offentlig sektor pr. automatik forbindes med en god offentlig sektor. Hvis en kommune er nødt til at skære på den helt basale kernevelfærd, altså vores børn, syge, ældre og veje, så prioriterer kommunen altså forkert! Det er områder som der SKAL være råd til.

Jeg kunne godt tænke mig, at vi i Skive Kommune ansøgte om at komme med i frikommuneforsøgene. Formålet med disse er, at nytænke løsningen af konkrete kommunale opgaver, og få dispensation fra gældende lovgivning. Den borgerlige regering vil tage initiativ til flere frikommuneforsøg fra 2018 og frem – Her bør Skive da klart være med!

Frikommuneforsøgene er en måde, hvorpå man kan udfordre unødvendige regler, mindske de administrative byrder, samt vise mere tillid til de kommunalt ansatte, således at opgaverne kan løses bedre og mere smidigt – Samtidig øger vi graden af kommunalt selvstyre. Alt sammen noget der står højt på Liberal Alliances to-do-list, når vi forhåbentligt bliver valgt ind i byrådet den 21. November.

Evalueringen af de første frikommuneforsøg har vist positive resultater, idet omkring 60% af de deltagende kommuner har udtrykt, at deres forsøg som frikommune har levet op til formålet, og haft en god effekt på bl.a. færre regler, enklere arbejdsgange, bedre ressourceudnyttelse, samt bedre kvalitet for borgerne i kommunen.

Vi er klar til at trække i arbejdstøjet!

Bedste hilsner

Jannie Leth Christensen

Kandidat til KV17 for Liberal Alliance

Skolevej 3

7840 Højslev.

Alle partierne går ind for at rulle 0% skoleudsættelser tilbage

Jeg glæder mig sådan til det nye år, hvor det nye byråd trækker i arbejdstøjet. Der kommer vi nemlig til at se, om partierne holder deres ord.

Den 30.10.17 deltog alle 11 opstillede partier/lister i et vælgermøde på lærerseminariet i Skive. Her sagde alle 11 partier/lister JA til, at beslutningen om skoleudsættelser skulle tilbage til forældre og fagfolk.

Jeg har tidligere argumenteret for, hvorfor det er et område som overhovedet ikke givermening at spare på. Eftersom svaret fra panelet den aften var så enstemmigt og tydeligt, går jeg ud fra, at man fra de andre partier/lister er enige.

Liberal Alliance har råbt højt, lige siden forslaget om 0% skoleudsættelser blev vedtaget i 2016. Hvis man som kommune ikke har råd til den helt basale kernevelfærd, som i dén grad også indbefatter vores børn og unge, så prioriterer kommunen forkert.

Som folkevalgt politiker skal man turde at prioritere – i LA vil vi prioritere kernevelfærden over projektmageri og bureaukrati.

Jeg håber at du som vælger har tillid til, at sætte dit kryds ved mig d. 21. November, så LA får en plads i det nye byråd.

Skulle det ske, at vi ikke bliver valgt ind, har vi dog ikke tænkt os at stoppe med at kæmpe for denne sag. Vi brænder nemlig for politik hele året – Og vi har tænkt os at holde alle de opstillede partier op på det samme.

 

Bedste hilsner,

Jannie Leth Christensen

Kandidat til KV17 for Liberal Alliance

Skolevej 3

7840 Højslev.

Hvor skal pengene komme fra?

Kære læser,

Jeg går meget op i at tale om, hvad der er vigtige mærkesager for LA Skive, og jeg peger i alle debatter på et eller flere finansieringsforslag. Jeg har for vane slet ikke at bruge tid på andres politik, da jeg meget hellere vil fortælle om hvad vi selv gerne vil. Men deciderede usandheder skal naturligvis italesættes.

Når Per Jeppesen mener, at vi kun bruger omkring 20 millioner kr. på idrætten i Skive Kommune, er det jo lige så lidt sandt, som at fødselstallet er nedadgående, når det siden 2015 faktisk er steget. Der gives udover de 20 millioner kroner, også tilskud til haller og lokaler på 22.131.100 kr. Hvis vi virkelig nærstuderer regnskabet, kan vi nok ramme 50millioner til idræt, da budgetposterne har overlap.

Liberal Alliance mener at ældrepleje, børnehave, folkeskole, infrastruktur, erhvervsservice, borgerservice og naturligvisen god økonomi, er fundamentalt for en kommune i vækst.

Se dét er kernevelfærd!

Derfor har vi følgende finansieringsforslag, så der igen bliver råd til kernevelfærd:

Skab private jobs ved konkurrenceudsættelse, få mest for skattekronerne og gerne den bedste kvalitet, anslået +40 millioner

Skær benhårdt i bureaukratiet – Mindre kontrol og mere tillid. Start med at afskaffe virksomhedsplanerne

Stop markedsføring af kommunen som ikke kan måles, ellers bruger vi millioner af skattekroner i blinde

LA Skive vil hellere have fastansatte end konsulenter, som ansættes i perioder på 2-3 år. Det er billigere, og know-how holdes i kommunen

Nedbring antallet af ledere og administrativt ansatte i kommunen til Favrskov niveau, og vi finder 16 millioner kroner, som jo kan erstatte pengene fra idrætten

Pengene der frigøres i ovenstående eksempler skal bruges på førnævnte kernevelfærd. Hvis der efterfølgende er plads til en skattelettelse på 0,5%, som i øvrigt kun koster 8,9 millioner i 2018 fordi staten vil dække de 75% af udgiften, så gør vi da det. Privat velfærd er nemlig også velfærd!

Jeg tror på, at hvis vi har en målsætning om Danmarks bedste børnehaver og folkeskoler, så vil børnefamilier hellere bo i Skive Kommune, end i Viborg, Herning, Morsø osv.

Jeg vil anbefale PJ at bruge mere tid på sin egen politik, og lige regne lidt på den, for den er behæftet med så meget usikkerhed, at vi ender med endnu mere gældsætning – Ja, vi har stadigvæk gæld fra sidste gang PJ var borgmester.

Jeg ønsker, modsat PJ, ikke flere konsulenter og direktører i kommunen, men derimod færre.

Jeg tror på, at dagen i morgen er bedre end dagen i dag, og at vi faktisk har det ret godt i Skive kommune – Vi skal bare turde at prioritere de rigtige ting. Sæt derfor dit kryds ved Liste I, ved kommunalvalget d. 21. November. Vi vil kæmpe for at få respekten for borgernes skattekroner tilbage.

De bedste liberale hilsner,

Rune Leth Svenninggaard

Spidskandidat til KV17 for Liberal Alliance.

Skolevej 3

7840 Højslev