Konkurrenceudsættelse – En vej til vækst

Hvert år kommer Dansk Industri med en rapport omkring konkurrenceudsættelse. Skive er i år gået 3 pladser tilbage, og lander nu som nummer 95, ud af de 98 kommuner der konkurrenceudsætter mest. Helt præcist konkurrenceudsættes under halvdelen af de egnede opgaver. Det er ikke godt nok!


En høj grad af konkurrenceudsættelse vil alt andet lige give et klart billede af, om kommunen betaler for meget for en given service eller om der kan opnås mere kvalitet for de samme skattekroner. Jeg er, som Liberal Alliances spidskandidat i Skive, ikke fortaler for at en offentlig service skal være bestemmes til at være kun kommunal, eller kun være privat. Jeg vil dog til enhver tid have mest muligt for vores skattekroner – Både hvad angår service for borgerne, og hvad angår økonomi. Man kan som folkevalgt ikke være andet bekendt.

Jeg anbefaler derfor:

  1. Kortlæg de gevinster, som kommunen allerede har opnået, og arbejd videre ud fra erfaringerne. I Skives budget nævnes mulige effektiviseringsgevinster på øget udbud af asfalt. Den besparelse skal da indfries til fulde fra dag ét, frem for at budgettere med en senere besparelse!

  2. Indfør en fast årlig drøftelse i kommunalbestyrelsen, omkring mulighederne for at skabe mere konkurrence om kommunens opgaver.

  3. Lav en flerårig udbudsstrategi, der kombinerer klare målsætninger for konkurrenceudsættelse, og med en oversigt over kommende udbud.

Jeg har et ønske om, at man i langt højere grad lægger fokus på kvalitet i udbuddene, at man laver kontrakter der tager højde for konkurser, og ikke som i dag hvor udelukkende prisen er styrende, og derfor medfører urealistiske underbud og dermed konkurser. Vores Ældreminister Thyra Frank har lige fremsat et lovforslag, som medvirker til at sikre en forhindring af netop konkurser på ældreområdet.

Skattekronerne er borgernes penge, det er ikke kommunens, og det er ikke statens. Det er de penge du og jeg lægger i en stor bunke, og i fællesskab bliver enige om, at anvende bedst muligt. Når kommunen skriver at noget er “gratis”, så betaler du i virkeligheden selv.

De penge der bliver sparet på konkurrenceudsættelse, vil jeg bla. bruge på flere lærere, flere børnehavepædagoger og ikke mindst på at få bragt sygefraværet effektivt ned i ældreplejen!

Hvis du som læser er uenig, så tager jeg gerne imod andre løsningsforslag end at stoppe besparelserne vi ser på kernevelfærden, samt andre løsningsforslag til en mere effektiv måde at skabe tilflytning på, end ved at satse på vores børn og unge.

 

Tak for din tid og god dag.

De bedste hilsner

Rune Leth Svenninggaard

Spidskandidat for Liberal Alliance Skive
Skolevej 3

7840 Højslev

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

4 × 3 =