Politik

Liberal Alliance Skive har udvalgt følgende mærkesager:

 • Afbureaukratisering og mere effektiv kommune: Fokus på vækst og udvikling – ikke på administration, kontrol og bureaukrati. Derfor er afbureaukratisering en af vores vigtige mærkesager.
 • Danmarks bedste børnehaver og folkeskoler: Investér i vores børn, og få investeringen mange gange igen; Skive har pt. en af landets laveste normeringer – Vi ønsker en højere normering, både i daginstitutioner og skoler. Desuden går vi til valg på at fjerne målsætningen om 0% børn i skoleudsættelser – Fordi børn er forskellige, og ikke skal puttes i kasser.
 • Lavere kommuneskat og kommunale afgifter, samt meget mere vækst: Kommuneskatten skal være så lav som muligt, mens den grundlæggende service overfor borgerne skal være i orden. Overflødigt bureaukrati skal skæres væk, så der bliver plads til skattelettelser. Dette vil også kunne være med til at give vækstmuligheder for erhvervslivet.
 • Mere frit valg til borgerne: Vi skal lære af de bedste kommuner, når det gælder frit valg. Borgerne skal kunne vælge den løsning, der passer bedst – når det for eksempel gælder børnepasning, skoler og ældrepleje.
 • Mere decentralisering: Giv ledelsesretten tilbage til lederne. I dag har skolelederen f.eks. ret til at ansætte, men ikke til at opsige en medarbejder. De to beslutningskompetencer er grundlæggende søjler i god ledelse.
 • Tillid til de offentligt ansatte: Liberal Alliance har tillid til, at de ansatte i daginstitutioner, skoler, plejehjem, og kommunekontorer er dygtige til at udføre deres arbejde. Derfor skal de ikke bruge deres arbejdstid på at udfylde skemaer og opfylde dokumentationskrav. Hvis vi fjerner alt det unødige papirarbejde, som fylder de kommunalt ansattes skriveborde, vil der blive langt mere tid til omsorg, undervisning og pleje. Vi vil simpelthen få mere service for pengene. At vise tillid til kommunalt ansatte er naturligvis ikke det samme som at lukke øjnene for fejl og dårlig service. Når der sker fejl, må man finde de ansvarlige og sørge for, at det ikke sker igen. Det kommunale selvstyre er grundlæggende et liberalt koncept. Og Liberal Alliance ønsker at styrke det – både økonomisk og politisk.
 • Tekniske områder i konkurrenceudsættelse: Tekniske kommunale opgaver skal konkurrenceudsættes. Det sparer kommunen for mange penge, og giver en bedre service til borgerne. Og så skal der ryddes ud i rådhusets papirbunker, til gavn for både kommunale medarbejdere, virksomheder og borgere.

Derfor vil Liberal Alliance Skive helt konkret foreslå 10 punkter:

 • Nedsæt et afbureaukratiserings udvalg i kommunen, med LA i spidsen – Med det formål at fjerne dyre og bureaukratiske opgaver, som ikke forbedrer kerneopgaven. En fjernelse af de virksomhedsplaner som udarbejdes af hver offentlig institution hvert år, vil være en god start.
 • Konkurrenceudsæt tekniske opgaver – De penge som findes i optimerende besparelser (estimeret af DI: ca. 40 millioner kr.) skal gå til den borgernære kernevelfærd – F.eks. til folkeskolen, med ambitionen om at have landets bedste skoler, og dermed turde at satse på vores børn, som er vores fremtid.
 • Nedbring antallet af ledere og administrativt ansatte med 2 personer pr. 1000 indbyggere, (samme niveau som Favrskov Kommune, estimeret besparelse 16 millioner kr.), og lad pengene gå til den borgernære kernevelfærd; F.eks. bedre og mere værdig ældrepleje, med flere varme hænder.
 • Støtten til sport sættes ned med 300 kr. per borger, til Viborg niveau (14 millioner i alt), da det ikke er en kommunal kerneopgave at betale for folks sportskontingenter – Giv i stedet mulighed for, at mennesker med en lav indkomst kan søge om støtte. Overfør alle pengene til den borgernære kernevelfærd; F.eks. til børnehaverne, så normeringen kan øges.
 • Sænk anlægsudgifterne (i 2018 bruger Skive Kommune over 90 millioner kr. på anlæg), og giv plads til en skattelettelse på 0,5%. I 2018 “koster” det kommunen 8,9 millioner, og i 2022 forventet 35,6 millioner. Skattelettelser er også velfærd, og giver kommunens borgere mere råderum over egne penge.
 • Erhverv og turisme skal fremadrettet bruge energien på helt konkrete, målbare tiltag som er rettet indad mod dem, der allerede bor i kommunen – Det er den bedste måde at genopbygge vores image.
 • Giv skolelederne økonomisk mulighed for, at have et specialtilbud på skolens grund. Det giver en god kobling for elever med milde grader af autisme, ADHD, mv., at være en del af en klasse, og andre gange være sig selv. Altså en kombi-inklusion.
 • Lav gennemarbejdede lokalplaner i samarbejde med virksomheder og borgere – Lokalplaner med visioner og helhedsorientering.
 • Drop puljeordninger, og lad pengene gå direkte til opfyldelse af de gode idéer og initiativer, som opstod ifm. bytinget – Borgerne er selv eksperterne i vores kommune.
 • Mere nærdemokrati – Borgerne skal inddrages mere, da det er deres skattekroner som byrådet forvalter. Derfor går vi også til valg på at starte en trend, med mere og bedre kommunikation mellem byråd og borgere – Også efter valget.