Alle løfterne: Vi holder øje med jer!


LA Skive fik desværre ikke en plads i Skive byråd, som vi havde håbet på. Dog er vi utroligt glade og taknemmelige for alle de personlige stemmer, som vi begge to fik. Derudover, så bliver det en spændende tid vi går i møde – Et stort tillykke til alle de 27 nyvalgte medlemmer af det nye byråd!

Der er desværre stadigvæk alt for meget bureaukrati i Skive Kommune, og pengene bliver prioriteret på tant og fjas. To dugfriske eksempler er:

 • Politi-k Skolen, som er en kommunalt finansieret rehabilitering, af kandidater som ikke blev valgt ind i byrådet (betalt af skatteborgerne)
 • Boblberg.dk som er en kommunalt finansieret dating-service (betalt af skatteborgerne)

Penge er faktisk det eneste der IKKE mangler i kommunekassen. De knapt 3 mia. bliver bare prioriteret forkert! Vi tror selvfølgelig på, at samtlige partier holder hvad de har lovet i debatterne under valgkampen – Bl.a.:

 • Vi skal have en markant højere prioritering af dagpleje, børnehave og folkeskole – Med højere normeringer
 • 0% skoleudsættelser skal rulles tilbage
 • Friheden skal tilbage til kommunens ansatte
 • “Mere handling, mindre snak”
 • Synlige resultater omkring Å-forløbet i Skive by
 • En værdig ældrepleje med mindre bureaukrati og mere trivsel hos personalet
 • Brug af udfordringsretten overfor staten
 • Et politisk benarbejde rettet mod Christiansborg, så vi kan få fokus på infrastrukturen, herunder hovedvej 34 og en mulig Hærvejsmotorvej
 • En hurtig plan for slagterigrunden, med tilhørende borgerinddragelse

Både Jannie og jeg er klar til at stille op igen til KV21, og vi vil de næste 4 år kæmpe for at ovenstående løfter bliver overholdt, ligeledes vil vi følge de folkevalgtes beslutninger tæt de kommende år.

Skulle du være blevet inspireret til at blive medlem af Liberal Alliance, eller måske endda stille op for os til kommunalvalget om 4 år? Du er i så fald meget velkommen til at kontakte os på [email protected], eller finde os på Facebook. Vi er friske, vi er nytænkende, og vi tror på, at vi sammen kan ændre Skive Kommune til det bedre; En kommune med fokus på den borgernære kernevelfærd, hvor ældre og udsatte får den nødvendige hjælp. Hvor der er råd til at satse på vores børn, og hvor der er færre administrativt ansatte og færre offentlige prestige-projekter. Hvor der er mere frihed, og mindre kassetænkning og bureaukrati.

Vi sidder “på bænken” de næste 4 år, og holder øje med at ovenstående løfter bliver ført ud i livet!

De bedste politiske hilsner fra

Jannie Leth Christensen og Rune Leth Svenninggaard

Tidl. KV17-kandidater, og medlemmer af LA Skive´s bestyrelse
Skolevej 3
7840 Højslev.

Nedbringelse af sygefravær hos plejepersonalet

Det er enormt vigtigt for Liberal Alliance, at plejepersonalet i Skive har et godt og sundt arbejdsmiljø, og at de er glade for deres arbejde – For glæde, det smitter.

Det gennemsnitlige sygefravær i kommunerne var i 2016 på 12,2 arbejdsdage – på landsplan. I Skive kommune er sygefraværet blandt SOSU´er på 15,9 arbejdsdage om året. Der er store gevinster at hente ved at nedbringe sygefraværet. Både for den enkelte kommune, men også fordi det vil hæve kvalitetsniveauet af den service, som kommunen tilbyder borgerne.

Mange SOSU´er løber i dag så stærkt, at de nogle gange ikke har tid til at gå på toilettet. Madpakken bliver ofte spist på cyklen ind imellem besøgene. Denne form for arbejdsmiljø kan selvfølgelig ikke undgå også at gå ud over den pleje, som borgerne modtager. Når SOSU´erne ikke føler at de får deres faglighed med, når de er ude hos borgerne, er det klart at servicen overfor borgerne også bliver forringet.

En del af løsningen på det høje sygefravær er bedre ledelse, mere frihed i opgaveløsningen, og mere tillid til fagpersonalet generelt.

Samtidig går vi ind for det frie valg – Hvad enten det gælder mad, eller valg af hjemmehjælp. Derfor er vi glade for, at vores regering med Thyra Frank i spidsen, er kommet med et udspil som skal modvirke konkurser i hjemmeplejen. Det frie valg er vigtigt, og gælder naturligvisogså plejepersonalet.

Liberal Alliance er klar til at trække i arbejdstøjet, for at få mindre bureaukrati og færreadministrativt ansatte, til fordel for flere varme hænder og bedre forhold for vores hårdt prøvede plejepersonale.

Bedste hilsner,

Jannie Leth Christensen

Kandidat til KV17 for Liberal Alliance

Skolevej 3

7840 Højslev.

Sænk kommuneskatten

I Liberal Alliance synes vi, at borgerne i Skive Kommune skal have lov til at beholde lidt flere af deres egne penge. Så kan man helt selv vælge, hvad man ønsker at bruge pengene på; Om det er en lidt længere ferie, en ekstra tur i biografen, restaurant, m.v. Privat velfærd er nemlig også velfærd!

Økonomi- og Indenrigsministeriet har med økonomiaftalen for 2018 aftalt med KL, at oprette en pulje på 450 mio. kr., hvor kommunerne kan søge om penge til at lette kommuneskatten.

Der er med puljen sørget for, at kommunerne blot skal stå for 25% finansiering af skattelettelsen det første år, hvorefter puljen gradvist udfases over fire år. Dermed er rammerne skabt for, at vi kan indfase en sænkelse af kommuneskatten.

Helt konkret foreslår vi, at man sænker kommuneskatten i Skive med 0,5 procentpoint. Det vil give en helt almindelig LO-familie med 2 børn, mere end 2300 kr. mere i hænderne hvert år. Penge som de kan bruge, nøjagtigt som de selv finder det bedst.

I Skive kommune har vi en stor kassebeholdning. Det er ikke negativt at vi sørger for at have penge til at afbetale på vores gæld – Men opsparingen skal ikke blive så stor, som den er i dag.

Giv nu pengene tilbage til borgerne – Der har de det bedst. Serviceloftet er vi oppe at ramme, så vi kan alligevel ikke bruge disse penge på mere kernevelfærd – Den skal komme med omprioritering og afbureaukratisering.

Med venlig hilsen,

Jannie Leth Christensen

Kandidat til KV17 for Liberal Alliance

Skolevej 3

7840 Højslev.

Skive Kommune som frikommune?

Som I kunne læse i mit læserbrev mandag, så betyder afbureaukratisering og regelforenkling meget for os i Liberal Alliance. Vi skal væk fra, at en stor offentlig sektor pr. automatik forbindes med en god offentlig sektor. Hvis en kommune er nødt til at skære på den helt basale kernevelfærd, altså vores børn, syge, ældre og veje, så prioriterer kommunen altså forkert! Det er områder som der SKAL være råd til.

Jeg kunne godt tænke mig, at vi i Skive Kommune ansøgte om at komme med i frikommuneforsøgene. Formålet med disse er, at nytænke løsningen af konkrete kommunale opgaver, og få dispensation fra gældende lovgivning. Den borgerlige regering vil tage initiativ til flere frikommuneforsøg fra 2018 og frem – Her bør Skive da klart være med!

Frikommuneforsøgene er en måde, hvorpå man kan udfordre unødvendige regler, mindske de administrative byrder, samt vise mere tillid til de kommunalt ansatte, således at opgaverne kan løses bedre og mere smidigt – Samtidig øger vi graden af kommunalt selvstyre. Alt sammen noget der står højt på Liberal Alliances to-do-list, når vi forhåbentligt bliver valgt ind i byrådet den 21. November.

Evalueringen af de første frikommuneforsøg har vist positive resultater, idet omkring 60% af de deltagende kommuner har udtrykt, at deres forsøg som frikommune har levet op til formålet, og haft en god effekt på bl.a. færre regler, enklere arbejdsgange, bedre ressourceudnyttelse, samt bedre kvalitet for borgerne i kommunen.

Vi er klar til at trække i arbejdstøjet!

Bedste hilsner

Jannie Leth Christensen

Kandidat til KV17 for Liberal Alliance

Skolevej 3

7840 Højslev.

Alle partierne går ind for at rulle 0% skoleudsættelser tilbage

Jeg glæder mig sådan til det nye år, hvor det nye byråd trækker i arbejdstøjet. Der kommer vi nemlig til at se, om partierne holder deres ord.

Den 30.10.17 deltog alle 11 opstillede partier/lister i et vælgermøde på lærerseminariet i Skive. Her sagde alle 11 partier/lister JA til, at beslutningen om skoleudsættelser skulle tilbage til forældre og fagfolk.

Jeg har tidligere argumenteret for, hvorfor det er et område som overhovedet ikke givermening at spare på. Eftersom svaret fra panelet den aften var så enstemmigt og tydeligt, går jeg ud fra, at man fra de andre partier/lister er enige.

Liberal Alliance har råbt højt, lige siden forslaget om 0% skoleudsættelser blev vedtaget i 2016. Hvis man som kommune ikke har råd til den helt basale kernevelfærd, som i dén grad også indbefatter vores børn og unge, så prioriterer kommunen forkert.

Som folkevalgt politiker skal man turde at prioritere – i LA vil vi prioritere kernevelfærden over projektmageri og bureaukrati.

Jeg håber at du som vælger har tillid til, at sætte dit kryds ved mig d. 21. November, så LA får en plads i det nye byråd.

Skulle det ske, at vi ikke bliver valgt ind, har vi dog ikke tænkt os at stoppe med at kæmpe for denne sag. Vi brænder nemlig for politik hele året – Og vi har tænkt os at holde alle de opstillede partier op på det samme.

 

Bedste hilsner,

Jannie Leth Christensen

Kandidat til KV17 for Liberal Alliance

Skolevej 3

7840 Højslev.

Hvor skal pengene komme fra?

Kære læser,

Jeg går meget op i at tale om, hvad der er vigtige mærkesager for LA Skive, og jeg peger i alle debatter på et eller flere finansieringsforslag. Jeg har for vane slet ikke at bruge tid på andres politik, da jeg meget hellere vil fortælle om hvad vi selv gerne vil. Men deciderede usandheder skal naturligvis italesættes.

Når Per Jeppesen mener, at vi kun bruger omkring 20 millioner kr. på idrætten i Skive Kommune, er det jo lige så lidt sandt, som at fødselstallet er nedadgående, når det siden 2015 faktisk er steget. Der gives udover de 20 millioner kroner, også tilskud til haller og lokaler på 22.131.100 kr. Hvis vi virkelig nærstuderer regnskabet, kan vi nok ramme 50millioner til idræt, da budgetposterne har overlap.

Liberal Alliance mener at ældrepleje, børnehave, folkeskole, infrastruktur, erhvervsservice, borgerservice og naturligvisen god økonomi, er fundamentalt for en kommune i vækst.

Se dét er kernevelfærd!

Derfor har vi følgende finansieringsforslag, så der igen bliver råd til kernevelfærd:

Skab private jobs ved konkurrenceudsættelse, få mest for skattekronerne og gerne den bedste kvalitet, anslået +40 millioner

Skær benhårdt i bureaukratiet – Mindre kontrol og mere tillid. Start med at afskaffe virksomhedsplanerne

Stop markedsføring af kommunen som ikke kan måles, ellers bruger vi millioner af skattekroner i blinde

LA Skive vil hellere have fastansatte end konsulenter, som ansættes i perioder på 2-3 år. Det er billigere, og know-how holdes i kommunen

Nedbring antallet af ledere og administrativt ansatte i kommunen til Favrskov niveau, og vi finder 16 millioner kroner, som jo kan erstatte pengene fra idrætten

Pengene der frigøres i ovenstående eksempler skal bruges på førnævnte kernevelfærd. Hvis der efterfølgende er plads til en skattelettelse på 0,5%, som i øvrigt kun koster 8,9 millioner i 2018 fordi staten vil dække de 75% af udgiften, så gør vi da det. Privat velfærd er nemlig også velfærd!

Jeg tror på, at hvis vi har en målsætning om Danmarks bedste børnehaver og folkeskoler, så vil børnefamilier hellere bo i Skive Kommune, end i Viborg, Herning, Morsø osv.

Jeg vil anbefale PJ at bruge mere tid på sin egen politik, og lige regne lidt på den, for den er behæftet med så meget usikkerhed, at vi ender med endnu mere gældsætning – Ja, vi har stadigvæk gæld fra sidste gang PJ var borgmester.

Jeg ønsker, modsat PJ, ikke flere konsulenter og direktører i kommunen, men derimod færre.

Jeg tror på, at dagen i morgen er bedre end dagen i dag, og at vi faktisk har det ret godt i Skive kommune – Vi skal bare turde at prioritere de rigtige ting. Sæt derfor dit kryds ved Liste I, ved kommunalvalget d. 21. November. Vi vil kæmpe for at få respekten for borgernes skattekroner tilbage.

De bedste liberale hilsner,

Rune Leth Svenninggaard

Spidskandidat til KV17 for Liberal Alliance.

Skolevej 3

7840 Højslev

Rul målsætningen om 0% skoleudsættelser tilbage

Rul skoleudsættelserne tilbage i Skive kommune

Liberal Alliance går ind for mere frihed og mindre bureaukrati. Mere frihed til den enkelte borger, og fokus på individet – Herunder også på det enkelte barn. Mindre bureaukrati og færre af de ”kolde hænder” – Således at der er råd til den borgernære velfærd, og de ”varme hænder”.

Vi har derfor valgt at gå til kommunalvalg i Skive kommune på, blandt andet, at rulle målsætningen om 0% skoleudsættelser tilbage, samt på at undgå, at der indføres tidligere børnehavestart for de allermindste børn.

I Skive Kommunes budget for 2016, blev det i byrådet vedtaget, at man i 2017 ville halvere antallet af børn, som kunne få lov til at benytte sig af skoleudsættelse, og dermed starte ét år senere i skole.

Fra året efter igen, altså i skoleåret 2018/2019, er målsætningen fra byrådet, at der slet ingen skoleudsættelser skal være.
Dette er besluttet af et samlet Skive Byråd, i forbindelse med budgetlægningen for 2017. Målet er i 2017 at spare 130.000 kroner, og herefter at spare 260.000 kroner om året.


Som det er i dag, starter de fleste børn i 0. klasse det samme år, som de fylder 6 år. Som en del af sparekataloget lå altså forslaget om, at man kunne ændre målsætningen for 2017 til halvt så mange skoleudsættelser, og fra 2018 til 0% skoleudsættelser i Skive Kommune.

Liberal Alliance mener STADIGVÆK det samme, som vi gjorde tilbage i 2016; STOP målsætningen om 0% børn i udskudt skolestart – Det er IKKE systemet som ved bedst, men derimod forældre og pædagoger i fælleskab, fordi de hver dag er tæt på det enkelte barn. Det skal også nævnes, at samtlige skoler og børnehaver i høringsrunden optil, frarådede at vedføre spareforslaget, på nær én enkelt skole som har løbende optag. Det er min klare opfattelse, at fagpersonerne på området ikke er blevet hørt.

Vi skal have fokus drejet væk fra kassetænkningen, og tilbage på individet! Hvis LA opnår stemmer nok til at blive repræsenteret i byrådet, er det netop dér vores fokus vil ligge.

Der er helt konkret tale om et estimeret antal, på 20-40 børn om året, som af forskellige årsager har behov for at udskyde skolestarten med et år. Det kan f.eks. være børn som har diagnoser, er født for tidligt, eller børn som bare er født meget sent på året, og derfor ikke er helt klar til at starte i skole netop det år de fylder 6 år.

Overordnet ser jeg tre aspekter:

1: Når man som skatteborger betaler sin kommuneskat, så bør man også kunne regne med, at den mest basale kernevelfærd bliver opfyldt. Og som folkevalgt politiker i Skive Byråd, kan man simpelthen ikke være andet bekendt, end at dele denne opfattelse. Hvad er vigtigere end at prioritere vores børn, som er vores fælles fremtid?

2: Børn som starter for tidligt i skole, oplever et enormt nederlag ved at skulle gå en klasse om, eller eventuelt skulle tilknyttes særlig specialundervisning senere hen. Der er absolut ingen grund til at ødelægge skolestarten for disse børn, blot for at spare nogle småpenge i det store regneark. Erfaringer viser, at et sådant tidligt nederlag kan følge barnet helt op i voksenlivet.

3: Vi kan se allerede nu, at der faktisk IKKE er sparet noget, ved at fjerne muligheden for skoleudsættelser; Alene i 2017 blev der angiveligt afholdt omkring 40 møder med forældre, pædagoger, PPR, ergoterapeuter,  samt ledere for institutionerne og skoleledere. Dermed kan vi hurtigt komme frem til konklusionen, at der indtil videre ikke er sparet én eneste krone i det store regneark. Desuden kommer der oveni; Prisen på specialundervisning, ekstralærere, m.v., til de børn, som startede for tidligt.

Man skulle næsten tro, at embedsmændene i forvaltningen på nuværende tidspunkt var kommet på bedre tanker i forbindelse med det store regneark, men det lader desværre ikke til det, eftersom der igen og igen bliver fremsat yderligere spareforslag – Også på de allermindste;
Nemlig de børn, som går i vuggestue eller i dagpleje, og som skal starte i børnehave. Det var igen med i sparekataloget for budget 2018, hvor forvaltningen – igen – foreslog at fremskyde opstarten, så børn ville skulle starte i børnehave allerede i den måned de fyldte 2 år og 10 måneder. Heldigvis blev det ikke vedtaget i byrådet denne gang.

Når du går til valg d. 21. Nov. 2017 – Så sæt dit X Ved Liste I – Med Liberal Alliance i byrådet, vil der blive kæmpet med næb og klør for at rulle målsætningen tilbage om 0% skoleudsættelser, samt for at undgå at der indføres tidligere børnehavestart for de allermindste børn.

Vi har brug for at få værdi for vores skattekroner, og der ligger altså rigtigt meget værdi både i vores skolevæsen, og i den opvækst som vi tilbyder vores børn – Og vi har på sigt heller ikke råd til, at lade være!

De bedste hilsner,
Jannie Leth Christensen
Kandidat til KV17, for Liberal Alliance
Skolevej 3

7840 Højslev

Konkurrenceudsættelse – En vej til vækst

Hvert år kommer Dansk Industri med en rapport omkring konkurrenceudsættelse. Skive er i år gået 3 pladser tilbage, og lander nu som nummer 95, ud af de 98 kommuner der konkurrenceudsætter mest. Helt præcist konkurrenceudsættes under halvdelen af de egnede opgaver. Det er ikke godt nok!


En høj grad af konkurrenceudsættelse vil alt andet lige give et klart billede af, om kommunen betaler for meget for en given service eller om der kan opnås mere kvalitet for de samme skattekroner. Jeg er, som Liberal Alliances spidskandidat i Skive, ikke fortaler for at en offentlig service skal være bestemmes til at være kun kommunal, eller kun være privat. Jeg vil dog til enhver tid have mest muligt for vores skattekroner – Både hvad angår service for borgerne, og hvad angår økonomi. Man kan som folkevalgt ikke være andet bekendt.

Jeg anbefaler derfor:

 1. Kortlæg de gevinster, som kommunen allerede har opnået, og arbejd videre ud fra erfaringerne. I Skives budget nævnes mulige effektiviseringsgevinster på øget udbud af asfalt. Den besparelse skal da indfries til fulde fra dag ét, frem for at budgettere med en senere besparelse!

 2. Indfør en fast årlig drøftelse i kommunalbestyrelsen, omkring mulighederne for at skabe mere konkurrence om kommunens opgaver.

 3. Lav en flerårig udbudsstrategi, der kombinerer klare målsætninger for konkurrenceudsættelse, og med en oversigt over kommende udbud.

Jeg har et ønske om, at man i langt højere grad lægger fokus på kvalitet i udbuddene, at man laver kontrakter der tager højde for konkurser, og ikke som i dag hvor udelukkende prisen er styrende, og derfor medfører urealistiske underbud og dermed konkurser. Vores Ældreminister Thyra Frank har lige fremsat et lovforslag, som medvirker til at sikre en forhindring af netop konkurser på ældreområdet.

Skattekronerne er borgernes penge, det er ikke kommunens, og det er ikke statens. Det er de penge du og jeg lægger i en stor bunke, og i fællesskab bliver enige om, at anvende bedst muligt. Når kommunen skriver at noget er “gratis”, så betaler du i virkeligheden selv.

De penge der bliver sparet på konkurrenceudsættelse, vil jeg bla. bruge på flere lærere, flere børnehavepædagoger og ikke mindst på at få bragt sygefraværet effektivt ned i ældreplejen!

Hvis du som læser er uenig, så tager jeg gerne imod andre løsningsforslag end at stoppe besparelserne vi ser på kernevelfærden, samt andre løsningsforslag til en mere effektiv måde at skabe tilflytning på, end ved at satse på vores børn og unge.

 

Tak for din tid og god dag.

De bedste hilsner

Rune Leth Svenninggaard

Spidskandidat for Liberal Alliance Skive
Skolevej 3

7840 Højslev

Nyt slogan til Skive Kommune?

Onsdag d. 11. Oktober deltog jeg i mit første debatmøde, som kandidat for Liberal Alliance til KV17. Der var inviteret 10 politiske kandidater, og emnet for aftenens debat var ”Kultur”. Det var et imponerende flot og veltilrettelagt arrangement, som blev afholdt i Skive Theater, med flere gode og underholdende indslag undervejs, lige fra Cirkus-Skolens børn, til dygtige unge musikere fra vores egn.

Et af spørgsmålene i debatten lød: ”Hvordan kan man via branding og markedsføringen af kommunen differentiere sig ved hjælp af kulturen?”


Der kan så vidt jeg ved, ikke helt konkret måles på, om den markedsføring Skive Kommune laver, giver flere tilflyttere – For når vi taler om bosætning, branding eller øget turisme, hvordan isolerer man så kultur- og fritidsområdets betydning fra andre faktorer, såsom kommunens gode skoler, generelle konjunkturer eller godt/dårligt sommervejr?


Mit bud er derfor, at den bedste markedsføring kommer indefra – Fra borgerne selv. Vi skal selv tro på det, og vi skal kende til alle de gode frivillige tilbud som findes i vores dejlige kommune. Derfor mener jeg også, at Skive Kommune hellere bør bruge ressourcerne på at markedsføre arrangementer og aktiviteter rundt til vores egne borgere.

Vi var til Børnekulturnat i sidste uge. Det er et fantastisk arrangement, hvor man virkelig mærker den fælles indsats. Hvor foreninger og frivillige går sammen, om at skabe en kulturel oplevelse for både børn og forældre. En begivenhed, som gør mig stolt af at bo i Skive Kommune.

Når vi husker at påskønne og tale godt om sådanne begivenheder, så kommer markedsføringen af vores kommune indefra – Fra græsrødderne. Kommunen skal blot være med til at skabe rammerne, for det skal være kulturen ude i vores foreninger og fritidstilbud, som skaber fundamentet.

Kunst, kultur og fritidstilbud skal helst være bæredygtigt. De, som ønsker kulturen, må også hovedsagligt skabe og finansiere den. Det giver ejerskab, og ejerskab er vigtigt i vores forenings- og kulturliv. Derfor mener vi i LA også, at en skattelettelse i bunden kan ses som en god mulighed for borgerne, til selv at vælge om deres egne penge skal gå til en biografbillet, en tur på museum, eller til et kontingent i den lokale kunstforening.

Vi vil gerne have flere tilflyttere til Skive Kommune; JA. Men folk flytter til kommunen, hvis den har gode børnehaver, gode skoler og masser af frivillige fællesskaber. Og det skal tilflyttere nok selv finde selv ud af.


Et andet spørgsmål til debatten var: ”Hvordan kan man benytte sig af kulturen til at fremme forståelsen for brandet RENT LIV iblandt borgerne?”

Jeg mener at ”RENT LIV” bør erstattes af et budskab eller slogan, som man ikke behøver at markedsføre, for at vide hvad det står for – F.eks. som jeg nævnte under aftenens debat; ”Skive – Musikkens by”. Det kunne også være ”Energibyen Skive”, eller et helt tredje slogan, som folk forbinder med det vi er gode til, netop i Skive Kommune.

I Billund har de f.eks. valgt sloganet ”Børnenes By” – Selvfølgelig pga. LEGO. Helt grundlæggende, så synes jeg enten man skal have et slogan med konkret indhold der symboliserer hvad vi kan i Skive, eller også skal man helt droppe at have et slogan. Ingen ved, hvad ”RENT LIV” det står for, og det er da fjollet at pøse penge i at formidle et budskab udenfor kommunegrænsen, som vi ikke engang selv kan tilslutte os.

Tak for en rigtig god aften!

De bedste hilsner,

Jannie Leth Christensen
Kandidat til Skive kommunalvalg 2017, For Liberal Alliance
Skolevej 3, 7840 Højslev.

No bullshit politik

Inspireret af en Peter på Faceboook, som stemmer blankt hver gang han skal stemme, kommer her et indlæg om, hvorfor vi skal have “mindre bullshit” og mere konkret handling, så vi kan få Peter til at tage stilling.

Vi vil i Skive kommune have verdens bedste folkeskole, verdens bedste børneinstitutioner, verdens bedste ældrepleje, verdensklasse vejnet, og offentlig transport der henter og bringer der hvor du er.

Hvis den vision skal gå i opfyldelse, er vi nødt til at vælge noget fra, og gøre noget anderledes. Vi skal stoppe med “bullshit-politik” – Altså den slags politik, hvor politikere sælger idéer som slet ikke er gennemtænkte, og derfor er ukonkrete og ofte urealiserbare. Jeg tror ikke på, at tilflytning kommer pga. store nye bygningsværker, iværksætter-tilbud til nystartede, eller kampagner om “RENT LIV”, som ingen rigtig ved hvad er. Der er vist ikke mere rent i Skive, end der er i Thisted, Holstebro eller Viborg?

Hvis vi vil overbevise andre om at flytte til Skive, skal vi overbevise os selv først. Hvis du dagligt handler i nabokommunen, hvis du ikke har besøgt Fur endnu, eller gået en tur ud midt i Limfjorden på Lundø’s spids, hvordan skal du og jeg så overbevise andre om, at de bør prøve at gøre det samme? Vi er nødt til at fortælle vidt og bredt, at Skive er en dejlig kommune at bo i. For at vi alle kan nå til den selvopfattelse, kræver det dog, at der også er styr på kernevelfærden.

Derfor vil vi i Liberal Alliance Skive, med mig i spidsen, foreslå følgende 10 punkter:

 • Konkurrenceudsættelse af hele teknisk forvaltning – De penge som findes i optimerende besparelser, skal gå til folkeskolen med ambitionen om, at have landets bedste skoler, og dermed satse på vores børn som er vores fremtid.
 • Støtten til Sport sættes ned med 300 kr. per borger, til Viborg niveau (14 millioner i alt) – Overfør alle pengene til børnehaverne, så de kan øge bemandingen.
 • Erhverv og turisme skal fremadrettet bruge energien på helt konkrete, målbare tiltag som er rettet indad, således at vi genopbygger vores image.
 • Drop puljeordninger, og lad pengene gå direkte til opfyldelse af de gode idéer og initiativer, som opstod ifm. bytinget – Borgerne er selv eksperterne i vores kommune.
 • Sænk anlægsudgifterne, og giv plads til en skattelettelse på 0,5%. I 2018 “koster” det kommunen 8,9 millioner og i 2022 forventet 35,6 millioner. Ja, skattelettelser er også velfærd. i 2018 bruger Skive over 90 millioner kr. på anlæg.
 • Nedsæt et afbureaukratiserings udvalg i kommunen, med LA i spidsen – Med det formål at fjerne bureaukratiske opgaver, som ikke forbedrer kerneopgaven. En fjernelse af de virksomhedsplaner som udarbejdes af hver institution hvert år, vil være en god start.
 • Giv den fulde ledelsesret tilbage til skolelederne – Når de i dag må ansætte folk, så skal de også have retten til at opsige.
 • Giv skolelederne mulighed for, økonomisk at have et specialtilbud på skolens grund. Det giver en god kobling for elever med milde grader af autisme, ADHD, mv., at være en del af en klasse og andre gange være sig selv. Altså en kombi-inklusion.
 • Lav gennemarbejdede lokalplaner i samarbejde med virksomheder og borgere – Lokalplaner med visioner og helhedsorientering. 
 • Nedbring antallet af ledere og administrativt ansatte med 2 personer pr. 1000 indbyggere, (samme niveau som Favrskov Kommune), og lad pengene gå til bedre og mere værdig ældrepleje.