Rul målsætningen om 0% skoleudsættelser tilbage

Rul skoleudsættelserne tilbage i Skive kommune

Liberal Alliance går ind for mere frihed og mindre bureaukrati. Mere frihed til den enkelte borger, og fokus på individet – Herunder også på det enkelte barn. Mindre bureaukrati og færre af de ”kolde hænder” – Således at der er råd til den borgernære velfærd, og de ”varme hænder”.

Vi har derfor valgt at gå til kommunalvalg i Skive kommune på, blandt andet, at rulle målsætningen om 0% skoleudsættelser tilbage, samt på at undgå, at der indføres tidligere børnehavestart for de allermindste børn.

I Skive Kommunes budget for 2016, blev det i byrådet vedtaget, at man i 2017 ville halvere antallet af børn, som kunne få lov til at benytte sig af skoleudsættelse, og dermed starte ét år senere i skole.

Fra året efter igen, altså i skoleåret 2018/2019, er målsætningen fra byrådet, at der slet ingen skoleudsættelser skal være.
Dette er besluttet af et samlet Skive Byråd, i forbindelse med budgetlægningen for 2017. Målet er i 2017 at spare 130.000 kroner, og herefter at spare 260.000 kroner om året.


Som det er i dag, starter de fleste børn i 0. klasse det samme år, som de fylder 6 år. Som en del af sparekataloget lå altså forslaget om, at man kunne ændre målsætningen for 2017 til halvt så mange skoleudsættelser, og fra 2018 til 0% skoleudsættelser i Skive Kommune.

Liberal Alliance mener STADIGVÆK det samme, som vi gjorde tilbage i 2016; STOP målsætningen om 0% børn i udskudt skolestart – Det er IKKE systemet som ved bedst, men derimod forældre og pædagoger i fælleskab, fordi de hver dag er tæt på det enkelte barn. Det skal også nævnes, at samtlige skoler og børnehaver i høringsrunden optil, frarådede at vedføre spareforslaget, på nær én enkelt skole som har løbende optag. Det er min klare opfattelse, at fagpersonerne på området ikke er blevet hørt.

Vi skal have fokus drejet væk fra kassetænkningen, og tilbage på individet! Hvis LA opnår stemmer nok til at blive repræsenteret i byrådet, er det netop dér vores fokus vil ligge.

Der er helt konkret tale om et estimeret antal, på 20-40 børn om året, som af forskellige årsager har behov for at udskyde skolestarten med et år. Det kan f.eks. være børn som har diagnoser, er født for tidligt, eller børn som bare er født meget sent på året, og derfor ikke er helt klar til at starte i skole netop det år de fylder 6 år.

Overordnet ser jeg tre aspekter:

1: Når man som skatteborger betaler sin kommuneskat, så bør man også kunne regne med, at den mest basale kernevelfærd bliver opfyldt. Og som folkevalgt politiker i Skive Byråd, kan man simpelthen ikke være andet bekendt, end at dele denne opfattelse. Hvad er vigtigere end at prioritere vores børn, som er vores fælles fremtid?

2: Børn som starter for tidligt i skole, oplever et enormt nederlag ved at skulle gå en klasse om, eller eventuelt skulle tilknyttes særlig specialundervisning senere hen. Der er absolut ingen grund til at ødelægge skolestarten for disse børn, blot for at spare nogle småpenge i det store regneark. Erfaringer viser, at et sådant tidligt nederlag kan følge barnet helt op i voksenlivet.

3: Vi kan se allerede nu, at der faktisk IKKE er sparet noget, ved at fjerne muligheden for skoleudsættelser; Alene i 2017 blev der angiveligt afholdt omkring 40 møder med forældre, pædagoger, PPR, ergoterapeuter,  samt ledere for institutionerne og skoleledere. Dermed kan vi hurtigt komme frem til konklusionen, at der indtil videre ikke er sparet én eneste krone i det store regneark. Desuden kommer der oveni; Prisen på specialundervisning, ekstralærere, m.v., til de børn, som startede for tidligt.

Man skulle næsten tro, at embedsmændene i forvaltningen på nuværende tidspunkt var kommet på bedre tanker i forbindelse med det store regneark, men det lader desværre ikke til det, eftersom der igen og igen bliver fremsat yderligere spareforslag – Også på de allermindste;
Nemlig de børn, som går i vuggestue eller i dagpleje, og som skal starte i børnehave. Det var igen med i sparekataloget for budget 2018, hvor forvaltningen – igen – foreslog at fremskyde opstarten, så børn ville skulle starte i børnehave allerede i den måned de fyldte 2 år og 10 måneder. Heldigvis blev det ikke vedtaget i byrådet denne gang.

Når du går til valg d. 21. Nov. 2017 – Så sæt dit X Ved Liste I – Med Liberal Alliance i byrådet, vil der blive kæmpet med næb og klør for at rulle målsætningen tilbage om 0% skoleudsættelser, samt for at undgå at der indføres tidligere børnehavestart for de allermindste børn.

Vi har brug for at få værdi for vores skattekroner, og der ligger altså rigtigt meget værdi både i vores skolevæsen, og i den opvækst som vi tilbyder vores børn – Og vi har på sigt heller ikke råd til, at lade være!

De bedste hilsner,
Jannie Leth Christensen
Kandidat til KV17, for Liberal Alliance
Skolevej 3

7840 Højslev

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

fourteen − eleven =