Skive Kommune som frikommune?

Som I kunne læse i mit læserbrev mandag, så betyder afbureaukratisering og regelforenkling meget for os i Liberal Alliance. Vi skal væk fra, at en stor offentlig sektor pr. automatik forbindes med en god offentlig sektor. Hvis en kommune er nødt til at skære på den helt basale kernevelfærd, altså vores børn, syge, ældre og veje, så prioriterer kommunen altså forkert! Det er områder som der SKAL være råd til.

Jeg kunne godt tænke mig, at vi i Skive Kommune ansøgte om at komme med i frikommuneforsøgene. Formålet med disse er, at nytænke løsningen af konkrete kommunale opgaver, og få dispensation fra gældende lovgivning. Den borgerlige regering vil tage initiativ til flere frikommuneforsøg fra 2018 og frem – Her bør Skive da klart være med!

Frikommuneforsøgene er en måde, hvorpå man kan udfordre unødvendige regler, mindske de administrative byrder, samt vise mere tillid til de kommunalt ansatte, således at opgaverne kan løses bedre og mere smidigt – Samtidig øger vi graden af kommunalt selvstyre. Alt sammen noget der står højt på Liberal Alliances to-do-list, når vi forhåbentligt bliver valgt ind i byrådet den 21. November.

Evalueringen af de første frikommuneforsøg har vist positive resultater, idet omkring 60% af de deltagende kommuner har udtrykt, at deres forsøg som frikommune har levet op til formålet, og haft en god effekt på bl.a. færre regler, enklere arbejdsgange, bedre ressourceudnyttelse, samt bedre kvalitet for borgerne i kommunen.

Vi er klar til at trække i arbejdstøjet!

Bedste hilsner

Jannie Leth Christensen

Kandidat til KV17 for Liberal Alliance

Skolevej 3

7840 Højslev.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

1 × 3 =